ថ្ងៃច័ន្ទ ១២-មេសា-២០២១ ០៧:៥២:២៤ ល្ងាច
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍:

Position 1

បុរី ឃុនសេង

បុរី ឃុន សេង លក់ផ្ទះល្វែង និងវិឡាកូនកាត់

បុរី ឃុន សេង លក់ផ្ទះល្វែង និងវិឡាកូនកាត់

ឱកាសពិសេសបង់រំលស់សុទ្ធ100%ជាមួយគម្រោងផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

លោកអ្នកនឹងទទួលបានសំភារះទាំងមូលដែលមានដូចក្នុងរូបភាព មានបំពាក់ជូនម៉ាស៊ីន ៣ គ្រឿងថែមទៀតផង។ 

ទំហំផ្ទះ 4.24m x 16.00m


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14